Polietilen Boruların Üstünlükleri ve Kullanım Alanları

Polietilen Boruların Üstünlükleri ve Kullanım Alanları

PE100 (HDPE) | Borunun Üstünlükleri

 • Yoğunluğu 0,950 gr/cm³ olduğundan, çelikten 8 kat daha hafiftir.
 • Kolay taşınır, deforme olmaz.
 • İçinden geçen akışkandan ve dışarıdaki toprak yapısından dolayı korozyona uğramaz.

       

 • Kimyasallara yüksek dayanım gösterir.
 • Temiz su hatlarında, PE Boru’dan suya yabancı partikül / madde karışmadığından dolayı kanserojen etkisi yoktur.
 • Suyun kokusunu, tadını ve rengini değiştirmediği için sağlığa uygundur.
 • Termoplastik ürün grubuna girdiğinden, çevre açısından geri dönüşümü olan bir üründür.

       

 • Elastik yapısı sayesinde %500 uzama kabiliyeti sağlar; deprem ve heyelan durumunda uzayarak açılmayı absorbe eder; kırılma, kopma gibi durumlar oluşmaz.

       

 • Karbon siyahı katkısı ile üretildiğinden, güneşten gelen ultraviyole ışınlarına dayanım gösterir.
 • Sıcaklık -40 °C ye düştüğünde dahi elastik özelliğini korur, genleşerek hacim artışından olumsuz etkilenmez.

       

 • Zeminin dereceli olarak hassas kazılmaması durumunda dahi araziye uyum sağlar.

       

 • Kanal dışında birleştirme işlemi yapılıp, kanala uygulaması yapılabilir.
 • Alın Kaynak veya EF Kaynak Sistemi ile birleştirildiğinden; oluşan hat yekpare olur ve boru hattının içine zemin suları, bitki ve ağaç kökleri gibi yabancı maddeler giremez.
 • Birleştirme yöntemlerinden dolayı montajda fire yaratmaz.
 • 125 mm çap’a kadar kangal olarak üretilebilir.

       

 • Kangal üretim; fitting ve bunların kaynak maliyetinde tasarruf sağlar ve kaynak sebepli işçilik hata riskini azaltır.
 • Döşeme esnasında arazi şekline uyum sağladığından hafriyat ve kanal çalışmalarında maliyetlerinde tasarruf sağlar.
 • Nehir, göl ve deniz geçişlerindeki kolaylık sağlayarak, proje maliyetlerini çok düşürür.
 • Projeye uygun olarak farklı basınçlarda üretilebilir; ham madde tasarrufunda ve projelerin uygun maliyetli olmasında etkilidir.
 • Geleneksel PE borulara göre aynı basınç dayanımını daha ince et kalınlığı ile karşılar.

       

Dış çapı 110 mm, çalışma basıncı 10 bar olan bir borunun PE 32, PE 63 ve PE 100 ham maddelerinden üretilmesi halinde et kalınlıkları ve ağırlıkları yandaki verilere göre olacaktır. s : Et Kalınlığı, m: Metre Ağırlığı

PE100 (HDPE) | Kullanım Alanları

 • İçme Suyu, Kullanma Suyu Sistemleri
 • Tarımsal Sulama Suyu Sistemleri
 • Atık Su, Kanalizasyon Deşarj ve Arıtma Sistemleri
 • Deniz Deşarj Sistemleri
 • Nehir, Göl, Denizaltı Geçiş Sistemleri
 • Kimyasal/Aşındırıcı Transfer Sistemleri
 • Metan Gazı Tahliye Sistemleri
 • Balık Çiftlikleri ve Marinalar
 • Yangın Tesisatı Ana Hatları
 • Drenaj Sistemleri
 • Jeotermal Boru Kılıf Sistemleri
 • Telekomünikasyon Grubu